Close
Παναγή Τσαλδάρη 37 Περιστέρι, 12134
(Τ) 210 57 16 881
info@lygdapharmacy.gr / lab@lygdapharmacy.gr

Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (GDPR)

Η Εταιρία μας (Συστεγασμένα Φαρμακεία Λύγδα Μαρία-Νίκη – Λύγδα Ασπασία Ο.Ε.) θεωρεί εξέχουσας σημασίας την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας της.

Εξ αυτού του λόγου έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμμορφούμενη απόλυτα με τον ΕΕ 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), καθώς και με την εθνική νομοθεσία Ν.2472/1997 και Ν.3471/2006, για την τήρηση και διασφάλιση των απαιτήσεων σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αφού μας γνωστοποιηθούν είτε από την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα μας, είτε από πληροφορίες που μας παρέχετε με την παρουσία σας στο φαρμακείο μας.

Σας βεβαιώνουμε πως όταν μας γνωστοποιείτε προσωπικά δεδομένα ή όταν εμείς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα χρησιμοποιούμε πάντοτε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά.

Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση και τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας μας και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε μην προχωρήσετε στην χρήση και εγγραφή σας σε αυτή, αλλιώς τεκμαίρεται η συγκατάθεση σας.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ»

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), όπως όνομά, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, αγοραστικές συνήθειες, διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μας δεν συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει εσείς για συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε ενημερωτικά σημειώματα, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, ή όταν μας επισκέπτεστε στο φαρμακείο μας και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία τους.

Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η καλύτερη και άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας καθώς και η διαπίστωση των προτιμήσεών σας προκειμένου να προχωρούμε σε βελτιώσεις και πληροφόρηση σε ειδικές προσφορές και υπηρεσίες πάντα προς όφελος των αναγκών σας.

Όποτε και όπου συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Κύρια νομιμοποιητική βάση συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκπεφρασμένη ρητή συναίνεσή σας και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου. Σε συνάρτηση με τα συλλεγόμενα δεδομένα, δικαιούσθε με απλή δήλωσή σας προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Εταιρείας μας, απευθυνόμενοι στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@lygdapharmacy.gr να ασκήσετε τα πιο κάτω δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας μία διαβεβαίωση για το αν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και στην καταφατική περίπτωση, να έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.

  • Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

  • Δικαίωμα στη λήθη

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να προβεί στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωσή μας ή άμεσο έννομο συμφέρον μας για τη διατήρησή τους.

Για τεχνικούς λόγους, η διαγραφή θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος το αργότερο δεκαπέντε (15) ημερών.

Επιπλέον σας δίνεται η δυνατότητα να αρνηθείτε τη λήψη κοινοποιήσεων κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή» («Unsubscribe») σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενημερωτικό δελτίο που σας αποστέλλουμε. Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στο τέλος του κειμένου.

  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν:

  • Η ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται, ώστε να υπάρξει το κατάλληλο χρονικό διάστημα για την επαλήθευση τους.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ζητώντας τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα οποία όμως απαιτούνται για την άσκηση νομικών αξιώσεων.

 

  • Δικαίωμα φορητότητας

Να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε υπεύθυνο επεξεργασίας άλλου οργανισμού που θα υποδείξετε, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και σύμφωνο με την σχετική νομοθεσία.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Για τον σκοπό της ενημέρωσης σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας μας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση της.

 

COOKIES

Κάποια από τα δεδομένα σας μπορεί να συλλέγονται από την Εταιρεία αυτόματα με τη χρήση cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στην Ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Τα αρχεία αυτά έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα καθιστούν τη χρήση του διαδικτύου πιο εύκολη για εσάς (π.χ. απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις του χρήστη). Η αυτοματοποιημένη συλλογή γίνεται για την εξατομίκευση της εμπειρίας χρήσης του ιστότοπου και την αποτίμηση των δραστηριοτήτων μας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 

Τα Cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδας μας είναι:

GDPR consent: αποθηκεύει την προτίμηση του επισκέπτη ως προς την αποδοχή ή μη της πολιτικής cookies.

Google cookies: σχετίζονται με την αναφερόμενη μηχανή αναζήτησης.

SID, HSID: περιέχουν αρχεία με ψηφιακή υπογραφή και κρυπτογράφηση του αναγνωριστικού του λογαριασμού Google ενός χρήστη καθώς και την πιο πρόσφατη ώρα σύνδεσης. Ο συνδυασμός αυτών των δύο cookies μας δίνει τη δυνατότητα να αποκλείσουμε πολλούς τύπους επιθέσεων, όπως τις προσπάθειες κλοπής του περιεχομένου φορμών που συμπληρώνονται σε ιστοσελίδες.

NID: Η Google χρησιμοποιεί cookies, όπως τα cookies NID και SID, για να συμβάλει στην εξατομίκευση των διαφημίσεων σε προϊόντα της Google. Για παράδειγμα, αυτού του είδους τα cookies χρησιμοποιούνται για την υπενθύμιση των πιο πρόσφατων αναζητήσεων, των προηγούμενων αλληλεπιδράσεων με τις διαφημίσεις ή τα αποτελέσματα αναζήτησης ενός διαφημιζόμενου και των ανάλογων επισκέψεων στον ιστότοπο του. Αυτό συμβάλει στην εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων στο Google.

SAPISID: αλλιώς ονομαζόμενο DoubleClick cookies, χρησιμοποιείται για να φτιάχνει ένα προφίλ με τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να τους εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις σε άλλες ιστοσελίδες. Κύριος σκοπός της χρήσης του είναι η στοχευμένη διαφήμιση.

APISID: Η Google κάνει χρήση τέτοιων cookies σε σελίδες που περιέχουν Google maps, για να συγκεντρώσει γενικές πληροφορίες περί της χρήσης των χαρτών από τους επισκέπτες.

Λειτουργικά cookies:

_ga: χρησιμοποιείται με το Google Universal Analytics. Επιτρέπει στη Google να ανιχνεύει μεμονωμένους χρήστες μέσω ενός ανιχνευτή πελάτη ο οποίος δημιουργείται τυχαία.

_gat: χρησιμοποιείται με το Google Universal Analytics. Παρακολουθεί και ανιχνεύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών στην ιστοσελίδα με ανώνυμο τρόπο.

PHPSESSID: είναι εσωτερικό στοιχείο του PHP και επιτρέπει στις ιστοσελίδες να αποθηκεύουν δεδομένα για την κατάσταση σε σειριακή μορφή. Στην ιστοσελίδα δράσης χρησιμοποιείται για να καθιερώσει μια συνεδρίαση ενός χρήστη και για να μεταδίδει δεδομένα της κατάστασης μέσω προσωρινών cookies, που συνήθως αναφέρονται ως cookies συνεδρίασης, τα οποία λήγουν όταν ολοκληρωθεί η συνεδρία πλοήγησης.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εταιρία: Συστεγασμένα Φαρμακεία Λύγδα Μαρία-Νίκη – Λύγδα Ασπασία Ο.Ε.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Λύγδα Μαρία-Νίκη

Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 37, Περιστέρι, 12134

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2105716881

Φαξ: +30 2105749149

Email: info@lygdapharmacy.gr