Μία από τις μεγαλύτερες αποδείξεις στην ιστορία της Κβαντικής Φυσικής είναι ότι κάθε οργανική ή ανόργανη ύλη εκπέμπει και λαμβάνει εξ ίσον ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία εκφράζονται με συχνότητες ή ταλαντώσεις.

 

Bio-Resonance

Οι ταλαντώσεις αυτές είναι όχι μόνο μετρήσιμες αλλά και μοναδικές. Δεν επαλαμβάνονται ούτε και συμπίπτουν ποτέ για παραπάνω από ένα υλικά, με αποτέλεσμα να αποτελούν ουσιαστικά την ταυτότητα του υλικού που μετρήσαμε. Κατά συνέπεια, παρατηρείται ότι διαφορετικές είναι οι ταλαντώσεις του μαρμάρου από αυτές του γυαλιού κ.ο.κ.

Αντίστοιχα, το χαρακτηριστικό αυτό εντοπίζεται και στους ζώντες οργανισμούς, παραδείγματος χάρη διαφορετικές συχνότητες έχουν τα διάφορα όργανά μας (ενδεικτικά, εντοπίζεται διαφορετική συχνότητα για ένα κύτταρο του πνεύμονα και διαφορετική για τους πνεύμονες ως όργανο του ίδιου ατόμου). Εν ολίγοις, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι το σύνολο των συχνοτήτων ενός οργανισμού, αποτελεί την προσωπική του ιδιοσυχνότητα –ταυτότητα, κάτι που ισχύει όχι μόνο για τον ανθρώπινο αλλά για το σύνολο των ζώντων οργανισμών, όπως τα μικρόβια ή και διάφοροι ιοί.

Βασισμένοι στα παραπάνω, οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα μηχάνημα που όταν έρθει σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα, έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να καταγράφει τις συχνότητες που εκπέμπονται αλλά και να ανιχνεύσειεκείνες που μπορεί να έχουν διαταραχθεί από ψυχικούς ή και οργανικούς στρεσογόνους παράγοντες, από ιούς ή μικρόβια, από κακή εντερική χλωρίδα κλπ. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα είναι ο βιοσυντονιστής ή μηχάνημα βιοανάδρασης : συνδέεται με το σώμα του εξεταζόμενου και συνδυάζοντας την τεχνολογία με τη γνώση, έχει τη δυνατότητα να οπτικοποιήσει τα διάφορα ερεθίσματα που αυτό μπορεί να δέχεταισε διάφορα συστήματα, πχ. καρδιαγγειακό, λεμφικό, δέρμα, ήπαρ κλπ. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται και έχοντας σαν βάση κάποιες τιμές αναφοράς και έναν μέσο όρο της ανθρώπινης ταυτότητας, εντοπίζονται και καταγράφονται οι όποιες αποκλίσεις. Η επιτυχία ανίχνευσης των προβλημάτων της υγείας με αυτό τον τρόπο προσεγγίζει μέχρι και το 100% ( ≈ 95%).

Ο βιοσυντονιστής αποτελεί μία μέθοδο ακίνδυνη και ανώδυνη που μπορεί προσφέρει μία συνολική εικόνα της κατάστασης ενός οργανισμού και να εντοπίσει τυχόν προβλήματα που βρίσκονται στην απαρχή τους, και σε στάδιο που δεν ανιχνεύονται ακόμα με τις κλασσικές μεθόδους.

Το μηχάνημα του βιοσυντονισμού δίνει ακριβείς πληροφορίες για όλα τα ανθρώπινα όργανα και την λειτουργία τους στον εξεταζόμενο, ελέγχοντας μεταξύ άλλων:

  1. Ελλείψεις βιταμινών και ιχνοστοιχείων.

  2. Λειτουργία πνευμόνων.

  3. Εντερική χλωρίδα.

  4. Αμμινοξέα.

  5. Αλκαλικότητα.

  6. Λειτουργία ήπατος και πληροφορίεαγια χοληστερίνη.

  7. Αλλεργίες.

  8. Βαρέα μέταλλα.

Αναδεικνύοντας το σε μια πολύτιμη μέθοδο πρόληψης και προστασίας, ικανόνα παρέχει πληροφορίες για πιθανά μελλοντικά προβλήματα.

Ο βιοσυντονισμός στην χώρα μας αποτελεί μια αναγνωρισμένη εναλλακτική θεραπεία, όπως ο βελονισμός με  απόφαση του Υπουργού Υγείας στις 24/08/2016..